Hóa chất là 1 phần không thể bỏ lỡ của môi trường sống và môi trường đột nhiên của chúng ta, ích lợi mà nó mang lại cho phường hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý khách hàng cũng phải học cách chủa quản hiệu quả những ảnh hưởng không mơ ước và có hại của hóa chất.

Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các chỉ tiêu an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy luật chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận diện và biểu hiện nguy cơ, biểu thị rủi ro, đánh giá mức phơi nhiễm và trên hết là việc triển khai hướng tiếp cận bộ máy nhằm chủa quản tư vấn môi trường 1 cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động chủa quản này bắt buộc hướng tiếp cận tương tác hơn là những giải pháp đơn lẻ, đặc thù khi một đôi trong số những trắc trở này có thể gây ra tác động trên khuôn khổ thế giới. Việc chủa quản 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát toàn bộ chu trình hoạt động của hóa chất. toàn bộ những tiêu chí và quyết định mới đây đều nhằm vào việc đẩy mạnh chủa quản 1 cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên phạm vi quốc tế, đất nước và tổ chức, đồng thời thuận tiện và phù hợp với các nguyên tắc của hệ thống quản lý về ATVSLĐ.

Việc phòng ngừa phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm then chốt trong công tác thẩm định rủi ro. Các doanh nghiệp quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã kết hợp biên soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về thẩm định nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn tư vấn hóa chất này được tiêu dùng như cơ sở vật chất để tiến hành đánh giá các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy phối hợp toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn thẩm định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và kết hợp trên khuôn khổ quốc tế về vực này.

Trong một loạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra khuôn khổ quốc gia trên khuôn khổ rộng và toàn diện về chủa quản mọi mặt liên quan đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra rà soát định kỳ độ chuẩn xác của chính sách, có sự tham mưu của NSDLĐ và NLĐ làm cho việc tại cơ sở. 1 điểm không thể xem nhẹ của Công ước này chính là các điều khoản liên quan đến việc thông tin về nguy cơ hóa chất và cung cấp thông tin an toàn từ hãng, nhà nhập khẩu cho người tiêu dùng. Khuyến nghị tất nhiên và Bộ quy tắc thực hiện về an toàn khi dùng hóa chất tại nơi khiến việc năm 1993 cũng phân phối thêm nguồn tin hướng dẫn thực hiện. một công cụ mang tính quốc tế không kém phần không được xem nhẹ khác đó là Hướng tiếp cận chỉ tiêu 2006 của UNEP về quản lý hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quy định năm 2007 của cộng tác Châu Âu về đăng ký, thẩm định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) đề xuất việc đăng ký và rộng rãi dữ liệu đối với đa số các chất hóa học cung ứng và nhập cảng vào Châu Âu trên một tấn/1 năm. Đạo luật bảo kê môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc luật pháp vận dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để đánh giá và quản lý các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được sử dụng. ngành nghề công nghiệp hóa chất đã vững mạnh những sáng kiến tình nguyện trong quản lý toàn diện về hóa chất trên phạm vi thế giới với 2 ví dụ điển hình là 2 sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

hạn chế về khả năng của các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong việc điều hành phơi nhiễm hóa chất vừa qua đã dẫn đến việc mở mang hướng tiêp cận mới trong hoạt động chủa quản hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận tập kết vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi 1 loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này yêu cầu xác định các giải pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo tiêu chí phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang dùng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng