Hóa chất là 1 phần cấp thiết của môi trường sống và môi trường ngẫu nhiên của tôi và quý khách hàng, ích lợi mà nó mang lại cho phố hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý khách cũng phải học cách chủa quản hiệu quả những ảnh hưởng không ao ước và có hại của hóa chất.































































Nhằm xin hứa tính hiệu lực, các kế hoạch an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy luật chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận diện và biểu lộ nguy cơ, biểu lộ rủi ro, đánh giá mức phơi nhiễm và trên hết là việc khai triển hướng tiếp cận hệ thống nhằm chủa quản tư vấn môi trường một cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động quản lý này đề xuất hướng tiếp cận tương tác hơn là những biện pháp đơn lẻ, đặc trưng khi một vài trong số những trở ngại này có thể gây ra tác động trên khuôn khổ toàn cầu. Việc chủa quản 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát đa số chu trình hoạt động của hóa chất. đầy đủ những mục tiêu và quy định gần đây đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý 1 cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên khuôn khổ quốc tế, đất nước và tổ chức, đồng thời hợp lý với các quy tắc của bộ máy quản lý về ATVSLĐ.

Việc dự phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm then chốt trong công tác giám định rủi ro. Các đơn vị quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã kết hợp biên soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về giám định nguy cơ và rủi ro, các chỉ dẫn tư vấn hóa chất này được tiêu dùng như hạ tầng để tiến hành đánh giá các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy liên kết thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn giám định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động rà soát giám sát và liên minh trên phạm vi quốc tế về vực này.

Trong 1 loạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra phạm vi đất nước trên phạm vi rộng và toàn diện về điều hành mọi mặt liên đới đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra kiểm tra định kỳ độ chuẩn xác của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ làm việc tại cơ sở. 1 điểm cần phải có của Công ước này chính là các điều khoản liên đới đến việc thông tin về nguy cơ hóa chất và cung ứng tin tức an toàn từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu cho người dùng. Khuyến nghị dĩ nhiên và Bộ nguyên tắc thực hiện về an toàn khi tiêu dùng hóa chất tại nơi khiến việc năm 1993 cũng cung ứng thêm tin tức chỉ dẫn thực hành. 1 phương tiện mang tính quốc tế không kém phần không thể lãng quên khác đó là Hướng tiếp cận kế hoạch 2006 của UNEP về chủa quản hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quyết định năm 2007 của hợp tác Châu Âu về đăng ký, đánh giá, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) bắt buộc việc đăng ký và đa dạng dữ liệu đối với hầu hết các chất hóa học phân phối và nhập cảng vào Châu Âu trên 1 tấn/1 năm. Đạo luật bảo kê môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc pháp luật vận dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để giám định và chủa quản các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được sử dụng. ngành công nghiệp hóa chất đã vững mạnh những sáng kiến tình nguyện trong quản lý toàn diện về hóa chất trên phạm vi toàn cầu với 2 ví dụ tiêu biểu là 2 sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

giảm thiểu về kỹ năng của các đơn vị quy mô nhỏ trong việc chủa quản phơi nhiễm hóa chất mới đây đã dẫn đến việc mở rộng hướng tiêp cận mới trong hoạt động quản lý hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận hội tụ vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi 1 loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này bắt buộc xác định các biện pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo tiêu chí phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang sử dụng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng