(GDVN) - bữa nay (14/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Chỉ thị số 15 nêu rõ, thực hành nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động của Chính phủ thực hành nghị quyết số 29-NQ/TW về thay đổi tích cực cơ bản, toàn diện giáo dục và training, Bộ GD&ĐT đã doanh nghiệp Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.

========> Tham khảo thêm: thuê gia sư sinh viên
Kết quả của Kỳ thi này được tiêu dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để Kỳ thi năm 2016 được diễn ra an toàn, chân thực, khách quan và tạo điều kiện dễ dàng nhất cho thí sinh, Thủ tướng Chính phủ bắt buộc Bộ GD&ĐT, các Bộ, lĩnh vực, cơ quan liên quan và Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương tập kết khiến cho tốt những công tác trung tâm sau đây:

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm: Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và mục tiêu triển khai; dự đoán sát thực các cạnh tranh, gặp khó khăn có thể xảy ra trong thời kỳ thực hiện để chủ động phương án xử lý, khắc phục phù hợp; liên minh chặt chẽ với Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchỉ đạo các trường đại học thực hiện chuẩn bị kỹ càng và công ty tốt Kỳ thi;
[center !important]Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các Bộ, lĩnh vực liên đới cần quan tâm sát sao hơn cho Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sắp tới. Ảnh Infornet[/center !important]cộng tác với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ đạo, tương trợ các hạ tầng giáo dục đại học tiêu dùng kết quả Kỳ thi dùng cho tuyển sinh theo quy chế của Luật Giáo dục đại học, bảo đảm công bằng, thuận tiện cho thí sinh và nhà trường;

cung ứng kịp thời, phần nhiều, chuẩn chỉ các quyết định, thông tin quan trọng liên đới đến Kỳ thi, kết quả Kỳ thi, kết quả tuyển sinh; giải đáp đa số, kịp thời những băn khoăn, câu hỏi của thí sinh và dân thường về những nội dung liên đới đến Kỳ thi.

Bộ nguồn tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, tin báo thông tin kịp thời, phần lớn, không sai về Kỳ thi; chỉ đạo các tổ chức bưu chính viễn thông, công nghệ nguồn tin cam kết các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc ban bố kết quả thi, đăng ký xét tuyển trực tuyến và chuyển phát kịp thời giấy tờ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Bộ tài chính có bổn phận liên minh với Bộ Bộ GD&ĐT vun đắp phương án tài chính cam đoan đơn vị Kỳ thi hiệu quả, không lãng phí.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng