Chia sẻ với anh em một ít nhạc chuông của các nhà mạng, vì file không được phép lấy ra và cũng khó tìm nên mình dùng phương pháp thủ công ghi âm bằng đường Line in

Hiện mình đang xài 9780 Bouygues và đang bán mấy em của AT&T nên chỉ có của AT&T và Bouygues thôi khi nào có thêm máy mình sẽ update tiếp

AT&T: https://dl.dropbox.com/u/44642421/CarrierTone/AT&T.mp3

Bouygues: https://dl.dropbox.com/u/44642421/CarrierTone/Bouygues.mp3