Trích dẫn Gửi bởi huynongno91
có ai trả lời giúp cho mình không thế!
Của bạn đây
http://download.osmand.net/latest-night-build/OsmAndMapCreator-main.zip
Nhưng giờ không còn GoogleMaps nữa nên chắc xài đỡ Microsoft Maps vậy.