Mang qua thương gia change vendor sang nhà mạng khác là cách nhanh nhất .