- Chào các bạn, các bạn hướng dẫn giúp mình cách share Internet từ chiếc 8800 qua cho Laptop. Mình xin cám ơn!