[IMG]http://www.**********************/attachments/9981-231x176-jpg.42115/[/IMG]

Trở về với tuổi thơ với những nét chì vẽ sơ đẳng hay những khối hộp vuông đầy màu sắc bằng trò chơi Stick Runner dành cho các dòng máy BlackBerry OS, với trò chơi bạn sẽ điều khiển tên mọt sách chạy nhảy qua các chướng ngại vật là những khối hộp nhấp nhô trên suốt chặng đường đi về đích của bạn. Đơn giản nhưng rất dễ chơi và du nhập vì thể rất thích hợp cho những buổi giải trí nho nhỏ trong những giờ phút học tập và làm việc căng thẳng.

Trong game những thay đổi mang bạn về với tuổi thơ như những trang giấy xưa cũ hay đơn giản là những Stick dễ thương giống như tuổi thơ dữ dội chúng ta hay vẽ bậy lên tường trong thời gian học tập trên giảng đường. Cùng với đó là những điểm nhấn của trò chơi mạnh mẽ tô đậm về những tháng ngày mọt sách tới trường sẽ khiến bạn du nhập những niềm vui trong quá khứ.

Một số hình ảnh trò chơi trên BlackBerry 9900:


[IMG]http://www.**********************/attachments/1-jpg.42109/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/2-jpg.42110/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/3-jpg.42111/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/4-jpg.42112/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/5-jpg.42113/[/IMG][IMG]http://www.**********************/attachments/6-jpg.42114/[/IMG]

Thông tin về trò chơi:

[IMG]http://www.**********************/attachments/ico-png.42117/[/IMG]


Stick Runner
Phiên bản: 1.0
Nhà phát triển: Spice
Được phát hành: Nov 12th, 2013
Kích thước tập tin: 2Mb
Hỗ trợ: OS5+
Download:
(Bộ cài trang apps.bbvn.net dành cho dòng máy 9900/9930/P'9981)
[IMG]http://cdn.**********************/attachments/31055.png[/IMG]​
[IMG]http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http://apps.**********************/link/4517/aHR0cDovL2JpdC5seS8xQmc2cGNV&chs=185x185[/IMG]​
Tất cả các dòng máy BBOS:
[IMG]http://**********************/attachments/bbworld-png.41673/?temp_hash=e9bd9f1d8349f711080e77f6cf2becd2[/IMG]


[IMG]http://www.**********************/attachments/bar-png.42116/[/IMG]

**********************