Tiệc Prom là loại tiệc gì? (hay còn gọi là prom night, viết tắt của chữ Promenade) là một buổi tiệc dạ hội hay tiệc chia tay với sự tham gia của hầu hết các giáo viên và học sinh trong trường. Những...